Enpresei zuzendutako mugikortasun jasangarriko planak gauzatzea. Elektrizitatez hornitu daitezkeen ibilgailuak identifikatzea beren flotetan, erabileraren arabera. TCO (total cost ownership) deritzona aztertzea eta eskuragarri dauden laguntza publikoei buruzko aholkularitza ematea.